Lakóépületek energetikai felülvizsgálata

Egy- vagy többlakásos lakóépületek energetikai felülvizsgálatának, auditálásának célja, hogy feltárja a használat során jelentkező indokolatlan energiaveszteségeket és meghatározza a gazdaságosan megvalósítható, energiamegtakarítást eredményező beavatkozásokat. Az energetikai audit négy fő lépésből áll.

 • Épület felmérése:

  A kiinduló állapot meghatározásához teljes körű felmérésre van szükség, mely magában foglalja a határoló szerkezetek részletes vizsgálatát, méretellenőrzését és a gépészeti rendszerek jellemzőinek meghatározását. A geometriai méretek ellenőrzése az építészeti felmérés módszerével elvégezhető. A határoló szerkezetek hőszigetelő képességének megállapítása még ismert rétegrendű szerkezetek esetében is speciális mérőműszerek alkalmazását teszi szükségessé. A szabadszemmel nem látható, de jelentős energia veszteséget okozó hőhidak feltárása pedig csak megfelelő körülmények között (min.20C hőmérséklet különbség, borult, csapadékmentes időjárás) elvégezhető hőkamerás vizsgálattal lehetséges.

 • Egyedi fogyasztói szokások és számlaadatok elemzése:

  A standard fogyasztói magatartástól eltérő használati szokás szinte minden ingatlan esetén kimutatható. A vizsgált épületre elvégzett energetikai számítások végeredménye a legritkább esetben egyezik az éves használat során elfogyasztott energiával. Ennek oka az egyedi használói szokások, melyeket a számítások során figyelembe kell venni. A jellemzőnek tekinthető értékek meghatározásához 3-5 év energia számláinak részletes elemzése szükséges.

 • Felújítási alternatívák vizsgálata:

  A fizikailag megvalósítható, reálisan elképzelhető beavatkozások hatását külön-külön és együttesen is megvizsgáljuk, az elérhető energia megtakarítások mértékét számítással igazoljuk. A beavatkozások eszköztára a határoló szerkezetek, azaz a termikus burok hőszigetelő képességének javításától, a gépészeti rendszerek korszerűsítésén át, a megújuló energiák intenzív használatáig terjed. A leghatékonyabb eredményt általában a komplex, több részletre kiterjedő beavatkozás együttes eredményez.

 • Gazdaságossági vizsgálat:

  Az energetikailag kedvező felújítási alternatívák között legtöbb esetben a gazdaságossági szempontok segítenek választani. Az elérhető legnagyobb energiamegtakarítással szemben a rendelkezésre álló anyagi források, vagy a reálisnak tekinthetőnél hosszabb megtérülési idő jelenthet korlátot. A megvizsgált felújítási alternatívák mindegyikét gazdaságossági vizsgálattal támasztjuk alá.

Kérje árajánlatunkat!