Hőkamerás vizsgálat

Irodánk műszaki eszköztára több TESTO mérőműszerrel is gazdagodott, köztük egy 875-1i típusú professzionális hőkamerával.

A hőkamera alkalmazása, azaz a termográfiás vizsgálat számos esetben nyújt nélkülözhetetlen segítséget az épületdiagnosztikai vizsgálatok során. A hőkamera működésének alapja, hogy minden fizikai anyag, amely melegebb, mint az abszolút 0 fok, azaz -273°C, az emberi szem számára láthatatlan hullámhosszon is (infra tartomány) elektromágneses sugárzást bocsát ki, melynek erőssége – más tényezők mellett – az anyag hőmérsékletétől függ. A hőkamera érzékelője ezt a sugárzást alakítja képpé, különböző színekkel jelenítve meg az eltérő hőmérsékletű felületeket. A hőkamerák általában 30-80mK érzékenységűek, azaz ekkora hőmérséklet különbséget már képesek érzékelni és megjeleníteni. Mire alkalmazható a hőkamera?

01 Hőszigetelési hiányosságok feltárása:
Az épületszerkezetek hőszigetelési hiányosságai hőkamera segítségével roncsolás mentesen feltárhatók. A látszólag homogén felületeken jelentkező hőmérsékleti különbségek nem megfelelő hőszigetelésre, hőhidasságra utalnak.

02 Lapostetők szivárgási helyének feltárása:
Az átnedvesedett szerkezetek eltérő hővezetési és hőtárolási képessége miatt a hőképen kirajzolódik a meghibásodott szakasz, így a nagyobb felületre kiterjedő javítás nélkülözhetővé válik.

03 Határoló szerkezetek átfogó vizsgálata:
Az eltérő szerkezeti elemek természetes módon különböző hőszigetelési tulajdonságokkal bírnak, ezek csatlakozási pontjain hőhidak alakulnak ki, melyek fokozott energia veszteséget eredményeznek. Az épület homloktzatáról készített hőfénykép megmutatja a határoló szerkezetek homogenitását, láthatóvá teszi a hőhidakat, megmutatva a szükséges beavatkozási pontokat.

04 Légtömörség vizsgálat:
A homlokzati nyílászárók nem kellő légzárása, az épület légtömörségének hiányossága a fellépő filtrációval jelentős fűtési energia veszteséget okoz. A nyílászárókról készített felvételeken jól láthatók a légáteresztési hibák. Új épület estén a beépített szerkezetek légzárási minősége ellenőrizhető így. A vizsgálat hatékonysága Blower Door teszttel együtt végezve növelhető.

05 Felületi nedvesedés vizsgálata, penészesedés megelőzése:
Általános hőszigetelési hiányosság, vagy lokális hőhíd miatt a teljes falfelület, vagy egy részének felületi hőmérséklete megközelítheti, vagy elérheti a belső általános légállapot szerinti harmatponti értéket, ami magas relatív páratartalomhoz, illetve páralecsapódáshoz vezethet. Ezeken a felületeken már 70-75%-os relatív páratartalom esetén is megindul a penészképződés. Helyiségen belül készített hőkamerás felvételek – a vizsgálat időpontjában jellemző légállapotok mellett – a mért felületi hőmérsékletek alapján kijelölik a penészképződéssel leginkább veszélyeztetett felületeket.

06 Épületfelújítás eredményességének vizsgálata:
Az energetikai célú épületfelújítások eredményessége könnyen igazolható a felújítás előtt és az azután készített termográfiás felvétellel. A csökkent, vagy megszűnt hőhidak, a jobb hőszigetelő képesség, az épület jobb légtömörsége a homlokzatok termografikus képén egyenletesebb hőmérséklet eloszlásban, alacsonyabb külső felületi hőmérsékletben mutatkozik meg.

Fontos tudni, hogy az épülettermográfiás vizsgálat nem végezhető egész évben. Megbízható eredményt nyújtó hőfénykép készítéséhez a külső és belső tér között min.15-20C hőmérséklet különbség szükséges. Erős direkt napsugárzás torzítja a mérési eredményeket, ezért az épületek termográfiás vizsgálatához a borús, csapadékmentes időjárás a legideálisabb. A belső térben végzett vizsgálat során állandósult, egyenletes hőmérsékleti viszonyokra van szükség, amit a fűtési rendszert bekapcsolva, belső nyílászárókat nyitott állapotban tartva, a szellőztetést a mérés előtti órákban mellőzve lehet biztosítani.

Az épülettermográfia körén kívül a hőkamera sok más területen is eredményesen alkalmazható. Ezeket a vizsgálatokat – a vizsgálat tárgyától függően – társszakértő kollégák bevonásával végezzük el.

07 Fűtési hőleadók vizsgálata:
A fűtési rendszerek hőleadóinak (radiátorok, felületfűtési rendszerek) egyenletes hőmérséklet eloszlása bizonyítja a megfelelő működést. Ellenkező esetben romlik a fűtési rendszer hatékonysága, szélsőséges esetben a komfortérzet is csökken. Hőfénykép alapján a gépészeti rendszerek elemei könnyen ellenőrizhetők, a meghibásodás helye lokalizálható, így elkerülhetővé válik a nagyobb mértékű feltárás.

08 Épületgépészeti rendszerek részletes vizsgálata:
Ha a fűtési és használati melegvíz készítési rendszer nem minden eleme megfelelő állapotú, a műkodés során indokoltnál nagyobb veszteségek léphetnek fel. A hőtermelő berendezés rendszeres karbantartásának elmulasztása, a keringető szivattyú hibás működése, a vezetékek szigetelési hiányosságai, az elvízkövesedett hőcserélők mind veszteségek forrásaként jelentkezhetnek.

09 Napelemes rendszerek ellenőrzése:
A napelemes rendszer teljesítménye részleges árnyékolás hatására is jelentősen lecsökken, mivel a leárnyékolt cella energiatermelés helyett fogyasztó egységgé válik. A meghibásodott cellák pedig tartósan lecsökkentik a rendszer teljesítményét, ami csak az éves összesítés során derül ki. A hibás cellák magasabb hőmérsékletűek, mint a megfelelően működők (hot spot), ezért termográfiás vizsgálattal könnyen kiszűrhetők. A különösen magas hőmérsékletre hevült cella tűzesetet is előidézhet, ami rendszeres vizsgálattal megelőzhető. A rendszeres időközönként elvégzett ellenőrzés eredményei adott esetben a garanciális javítás érvényesítését is megkönnyítik.

10 Elektromos hálózatok ellenőrzése:
Az elektromos hálózatok kapcsolatainak meghibásodása először rendszerint túlmelegedés formájában jelentkezik, később nagyobb hőfejlődés esetén tűzesetet is okozhat. Megelőző karbantartás során végzett termográfiás vizsgálattal a meghibásodott részek könnyen beazonosíthatók és javíthatók.

Tekintse meg épülettermográfiás vizsgálatra vonatkozó árainkat, vagy kérjen egyedi árajánlatot!