Mátrafüred – Gondviselésház – 2012

A Szent Ferenc Gondozóház 1995-ben alapult, az ingatlan ekkor került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába. Az addigi üdülőként működő épület, 2 épületrészből állt, a főépület, alagsor + földszintes kialakítású, az utcával parhuzamos gerincű sátortetős tömb, ehhez kapcsolódott, valószínűleg későbbi hozzáépítés, a keleti oldalon egy keskenyebb, raktárakat és kazánházat magában foglaló egyszintes sátortetős melléképülett. 1994-ben átépítették a házat, a hátsó melléképületet szélesítették ki és vonták egy tető alá a főépülettel, amivel kialakült a ház mostani “tömbszerű” karaktere. A későbbiekben bővítés nem történt, csak belső funkcionális átszervezések voltak a férőhelyek számának növelése érdekében. 2003-ra az eredetileg 10 fős otthon 16 férőhelyesre bővült. 2008-ban az épület bővíthetősége miatt a telekhez 1006 m2t vásároltak az önkormányzattól. A funkcióváltás és a többszörös hozzáépítés következményeként, mind a funkcionális működés, mind a külső megjelenés zavaros képet mutat.

Jelenlegi állapot képe az udvar felől nézve

A mostani átalakítás, bővítés célja a férőhelyek számának növelése, teljes akadálymentesítés, a funkciónak megfelelő alaprajzi rendszer kialakítása.

A jelenleg déli oldalon lévő bejárat átkerül az északi oldalra, ezzel lehetővé téve a déli oldalon egy tágas, világos, kertkapcsolatos közösségi tér kialakulását. Az alagsor kevésbé benapozott részein kap helyet a kápolna, orvosi szoba és a konyhablokk. Erre a szintre kerül még az iroda, nővérszoba és egy elkülönítő, illetve a keleti oldali bővítésben két, kertkapcsolatos lakószoba. A bejárat áthelyezésével a lépcsőház és lift is új, helyet kap, az épület középpontjában, ami elősegíti egy tiszta középfolyosós rendszer kialakulását. A földszinten lakószobák kapnak helyet. A tetőtérben lakószobák , a mosoda és a kazánház kerül kialakításra. Mivel az épület helyi védelemre javasolt, ezért a külső megjelenés kialakításában, fő szempont volt, hogy megőrizzük a jelenlegi karaktert meghatározó kőburkolatos homlokzatokat, az íves előlépcsőt és a “tömbszerű” tömegkialakítást. Az új homlokzatok visszafogottak, egyszerű vakolt felületűek. Tömegében is a meglévő állapot karaktere érvényesül, asszimetrikus nyeregtetős kialakítással.

Távlati kép az udvari és a bejárati oldalról

Az akadálymentesség teljes mértékben magvalósul! Az utcáról akadálymentes rámpával közelíthetjük meg a bejáratot. A belső, közlekedők, ajtók lift, fürdők is akadálymentes kialakításúak lesznek.